فرم های خام مورد نیاز جهت دانلود

فرم های خام مورد نیاز جهت دانلود در جدول زیر قرار گرفته است، می توانید فرم خام مورد نظر خود را دانلود و چاپ فرمائید.

ردیفموضوعدریافت فایل (چاپ)
۱دریافت فرم شماره ۶ تاییدیه کمیته فنی
۲دریافت فرم قرارداد مطالعه و طراحی مشاوران و سازمان
۳دریافت فرمت دفترچه آبیاری تحت فشار بارانی
۴دریافت فرمت دفترچه آبیاری تحت فشار قطره ای
۵دریافت فرم وکالت به شرکت مجری در صورت توافق با بهره بردار (فرم جدید)
۶دریافت فرم تعهد محضری متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (۱۰ ساله)