فرم های خام مورد نیاز جهت دانلود

فرم های خام مورد نیاز جهت دانلود در جدول زیر قرار گرفته است، می توانید فرم خام مورد نظر خود را دانلود و چاپ فرمائید.

ردیفعنوانفایل قابل دانلودتاریخ بروز رسانیفرمت فایل
۱فرم تعهد ۱۰ ساله اجرای آبیاری تحت فشارتعهد آبیاری تحت فشار۱۳۹۹/۳/۱۹
۲فرم استشهاد و تایید میزان سطح زیر کشتفرم تصرف زارعانه ۹۹۰۶۱۸۱۳۹۹/۶/۱۸
۳فرم وکالتنامهفرم وکالتنامه جدید ۲۱۳۹۹/۳/۲۰
۴اقرارنامه زمیناقرارنامه زمین۱۳۹۹/۳/۳۱
۵قرارداد اجرای پروژه آبیاری نوینقرارداد اجرا۱۳۹۹/۳/۳۱
۶تفاهم نامه تهیه لوله ، کنترل مرکزی، لوازم ، اتصالات وحمل پروژه آبیاری نوینتفاهم نامه لوله و لوازم۱۳۹۹/۳/۳۱
۷فرم رضایت نامه شرکا
(در صورتی که یکی از شرکا قصد اجرای طرح را دارد)
فرم رضایت نامه در صورت درخواست یکی از شرکا۱۳۹۹/۴/۱۰
۸فرم رضایت نامه شرکا
(در صورت درخواست کلیه شرکا جهت اجرا)
فرم رضایت نامه در صورت درخواست کلیه شرکا۱۳۹۹/۴/۱۰