توضیحات کمیته حل اختلاف

سالاعضای کمیته حل اختلافسمت
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای سید اصغر مرتضوی فررئیس کمیته حل اختلاف
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس مسعود شیبانیعضو کمیته حل اختلاف
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس حسین اردشیریعضو کمیته حل اختلاف
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس روح اله ادیب فرددبیر کمیته حل اختلاف

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 199
  • 39
  • 48
  • 31
  • 1,577
  • 81,078
  • 7,219
  • مهر ۲۰, ۱۳۹۹