توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس بابک گورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 219
  • 44
  • 48
  • 31
  • 1,597
  • 81,098
  • 7,219
  • مهر ۲۰, ۱۳۹۹