توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹آقای مهندس بابک گورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 122
  • 25
  • 36
  • 29
  • 1,635
  • 78,349
  • 6,472
  • مهر ۲۰, ۱۳۹۹