به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با حضور استاندار فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس کلنگ اولین روستای گلخانه‌ای شهرستان خرامه به زمین خورد.

اولین روستا گلخانه ای در  روستای مهرآباد شاه حسینی در حومه شهرستان خرامه در سطح ۱۷ هکتار و متعلق به ۸۵ نفر ، با اشتغال پیش بینی شده ۱۷۰ نفر به رمین زده شد.

تسهیلات مورد نیاز اجرای کامل آن ۳۴ میلیارد تومان است و توسط همتی، مدیر جهادکشاورزی این شهرستان بیان شد در صورت تامین اعتبار، تا ۲۲ بهمن سال جاری ۵۰ در صد آن اماده خواهد شد.