توضیحات کمیته رفاهی

سالاعضای کمیته رفاهیسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس آمنه بذرافکنرئیس کمیته رفاهی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس زهره بذرافکنعضو کمیته رفاهی
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس فریما صبادبیر کمیته رفاهی

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 10
  • 6
  • 97
  • 32
  • 2,580
  • 42,015
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸