توضیحات کمیته حل اختلاف

سالاعضای کمیته حل اختلافسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای سید اصغر مرتضوی فررئیس کمیته حل اختلاف
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس مسعود شیبانیعضو کمیته حل اختلاف
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس حسین اردشیریعضو کمیته حل اختلاف
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس روح اله ادیب فرددبیر کمیته حل اختلاف

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 10
  • 6
  • 97
  • 32
  • 2,580
  • 42,015
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸