توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس بابک پورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 67
  • 27
  • 68
  • 37
  • 3,986
  • 37,209
  • 1,282
  • فروردین ۱, ۱۳۹۸