توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس بابک پورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 10
  • 6
  • 97
  • 32
  • 2,580
  • 42,015
  • 1,781
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸