توضیحات کلی کمیته تبلیغ و ترویج

سالاعضای کمیته تبلیغ و ترویجسمت
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس علیرضا رضائیرئیس کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶آقای مهندس بابک پورنگیعضو کمیته تبلیغ و ترویج
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶خانم مهندس ندا کامیابدبیر کمیته تبلیغ و ترویج

مکان انجمن بر روی نقشه

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 2
  • 2
  • 137
  • 99
  • 4,332
  • 29,670
  • 944
  • دی ۳۰, ۱۳۹۷