مهر

مهر می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

مهربانی
مهر (ایزد)
مهر (ماه)
مهر (نماز)
مهریه، (مَهر یا مِهر) مالی که در عقد ازدواج اسلامی مرد باید به زن پرداخت کند
مهر (ابزار)
مهر (هفته‌نامه)
بانک مهر اقتصاد
خبرگزاری مهر

مکان‌ها

مهر (مهر)، شهری در شهرستان مهر استان فارس
شهرستان مهر، استان فارس
مهر (ملکشاهی)، شهری در شهرستان ملکشاهی استان ایلام
مهر (داورزن)، روستایی در شهرستان داورزن استان خراسان رضوی
مهر (مهران)، روستایی

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 0
  • 0
  • 42
  • 15
  • 1,000
  • 71,690
  • 4,559
  • شهریور ۱۹, ۱۳۹۹