سرچهان

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سر چهان شهرستان بوانات در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۹۳۹۹ نفر بوده است.

تقسیمات کشوری

بخش سرچهان
دهستان باغ صفا
دهستان توجردی
دهستان سرچهان

آمار بازدید کنندگان سایت

  • 0
  • 0
  • 0
  • 42
  • 15
  • 1,000
  • 71,690
  • 4,559
  • شهریور ۱۹, ۱۳۹۹